Droneopgaver med KVALITET i fokus.PSdroneservice udfører opgaver for både private og erhvervskunder.

Vores droneoperatører er uddannet på godkendt DroneAcademy til at kunne varetage opgaver inden for bymæssig bebyggelse “som kræver speciel uddannelse og kompetencer”, endvidere har vi de lovpligtige forsikringer som der kræves.

Vi udfører selfølgelig også opgaver beliggende i landzonen
 
 
 
 
 
 


 

Vi kan tilbyde:


Foto:

Luftfoto af parcelhuse, gårde, markarealer, industri, hoteller, FØR og EFTER foto i forbindelse med renovering af (bygninger, gårdarealer), nybyggeri, skibe, både, oversigtsfoto af byggepladser, havneområder, osv.

Video:

Præsentationsvideoer til eks.“Facebook, instagram”, salgsvideoer, video af båden, skibet, bilen, huset, hunden, brylluppet, osv.

Inspektion:

Bygninger, etageejendomme, hustage, tagrender, karnapper, skorstene, solceller, broer, antennemaster, vandløb, hurtigt overblik af skader efter oversvømmelser osv. 

SAR “Search and Rescue”:

Afsøgning af større områder i forbindelse med forsvundne mennesker, hunde, heste, både olign. Afsøgningen kan foregå til vands og på land. 

Fordele ved droner:

  • Ingen pladskrav på jorden
  • Tidsbesparende
  • Ingen udgifter til eks. mandskab, lift, kraner, stillads, køreplader samt eventuel reetablering af terræn
  • Kan flyve hvor det er svært fremkommeligt med lift/kran
  • Høj video/foto kvalitet   (20 MP. foto/ 4K 30fps video.)
  • Stor økonomisk besparelse i forhold til traditionel luftfoto/video foretaget med flyvemaskiner og helikoptere.
  • Minimal risiko ved arbejde i højden.


PS Droneservice

Tlf. +45 23 92 14 00, psdroneservice@gmail.com 

CVRnr. 28530250